Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, LOFTA KYRKA 1:1 LOFTA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2630-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOFTA KYRKA (akt.), LOFTA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOFTA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan har ett högt och avskilt läge på en bergsträckning i odlingslandskapet. Landskapet är tämligen öppet och med låg relief. Nuvarande kyrka och kyrkogård är belägna på platsen för den medeltida kyrkan. Väster om kyrkan finns fd kyrkskolan och församlingshem. Norr om kyrkogården finns ett fd ålderdomshem som också fungerat som kommunalhus. Till kyrkomiljön hör också lärarbostad och komministerboställe/ kantorsbostad. Framför kyrkan finns parkeringsyta samt en servicebod för kyrkans personal. Prästgården Stengårdsnäs är belägen två km söder om kyrkan.
På Lofta kyrkogård har sockenborna begravts sedan medeltiden. Dagens kyrkogård n...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Beskrivning av kyrkogården idag
Allmän karaktär
Kyrkogården består av kvarter I-VII och är uppdelad i tydligt sammanhållna områden med olika karaktär. I söder finns två områden belagda med grus och gräs samt häckomgärdade gravplatser. Längst i sydväst finns resterna av ett linjegravssystem samt minneslund och några rader sekundärt uppställda äldre vårdar. I öster finns ett grusgravsområde med låga häckar som omgärdar gravplatserna. Ett liknande område finns också i nordväst. I norr finns ett område med gräs och låga rygghäckar och med sidhäckar kring gravplatserna. Längst i nordväst finns ett linjegravsområde samt några enstaka me...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.