Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, LÅNGEBODA 1:26 RINGAMÅLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1757-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RINGAMÅLA KYRKA (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGEBODA 1:26

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Ringamåla kyrka ligger i Blekinges norra skogsbygd och socknen gränsar till Småland. Socknen bildades genom avsöndring från Asarums socken 1872. Kyrkan ligger på en höjd i norra delen av Långeboda by. Bebyggelsen är av varierande ålder och utseende. Prästgården nordväst om kyrkogården används idag som församlingshem.
Kyrkogården i Ringamåla utbreder sig i alla väderstreck kring kyrkan. Kyrkogården utvidgades mot norr 1986. Kvarteren är rektangulära med häckar. Gravarna är till övervägande del gräsbevuxna. Gångarna grusbelagda. En stödmur i gråsten omsluter kyrkogården och utmed vissa partier finns trädkrans. Ingångar finns i söder,...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Text saknas för närvarande