Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, HJORTEDS KYRKA 1:1 HJORTEDS KYRKA OCH KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Hjorted 105

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJORTEDS KYRKA (akt.), HJORTEDS KYRKA OCH KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

HJORTEDS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Hjorteds kyrka och kyrkogård ligger på en höjd mellan sjöarna Hjorten och Långsjön. Platsen har varit socknens religiösa centrum sedan medeltiden. I närheten av kyrkan, som är från slutet av 1700-talet, stod tidigare en träkyrka. Samhället, med en varierad villabebyggelse, breder ut sig norr om kyrkan. I norr, i direkt anslutning till kyrka, ligger skolhuset som byggdes 1898 och som idag fungerar som församlingshem. Norr om kyrkogården finns också en byggnad som rymmer redskapsbod och personalutrymmen för kyrkogårdsvaktmästarna byggd i början av 1990-talet. Nordväst om kyrkan ligger prästgården Nynäs
Hjorteds kyrkogård är utlagd i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Sockenbeskrivning
Hjorteds socken ligger sydväst om Västervik. Området är skogrikt och har med närmare 70 större och mindre sjöar. Till de större hör Hjorten, Yxern, Långsjön och Skrikgallen. Arkeologiska fynd och lämningar i landskapet visar att det bott människor i området sedan stenåldern. Skogen och sjöarna har alltid varit viktiga för människorna i det här området. Inom socknen har det funnits flera bruk och masugnar t.ex. Falsterbo och Borhult. Falsterbo bruk grundades 1670 av brödrarparen Bauman och de Rees. Familjen Bauman kom att inneha bruket under lång tid, adlades på 1780-talet och tog namnet Lilienstolpe. I Mörtfors fa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.