Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, PILA 1:1 HALLINGEBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

0121

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLINGEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), HALLINGEBERGS KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PILA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Sockenbeskrivning
Hallingebergs socken ligger i övergången mellan skärgården och det småländska höglandet. Terrängen är starkt kuperad och omväxlande. Området karakteriseras av ett dramatiskt sprickdalslandskap som skapats när inlandsisen drog sig tillbaka. På båda sidor om det långsträckta sjösystemet löper rullstensåsar. I hela Tjustbygden finner man rikligt med förhistoriska lämningar och så också omkring Hallingbergs kyrka. I socknen finns fyra fornborgar. Tjustbygden är en av platserna i länet som utpekats som förhistorisk centralbygd med mängder av lämningar och fynd. Socknen är långsmal, över tre mil lång och på sina ställen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN - Hallingeberg kyrkbacke markerar sig tydligt i omgivningen i norra ändan av sjön Långrammen. Vägen mellan Gamleby och Vimmerby passerar mellan kyrkbacken och sjön. Ett gästgiveri skall, enligt muntlig källa, ha funnits nere vid vägen. Från kyrkogården har man en storslagen utsikt över dalgången. Kyrkogården har utvidgats flera gånger och är idag rektangulär i nord/sydlig riktning. Den äldsta delen av kyrkogården ligger söder om kyrkan, stora utvidgningar är gjorda i den brant sluttningen mot norr under 1800- och 1900-talen. Kyrkan är en långhuskyrka med torn i väster och ett rakt avslutat kor i öster. Man kan bara komma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.