Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, ANKARSRUM 1:179 M.FL. ANKARSRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ankarsrum ka 089

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANKARSRUMS KYRKA (akt.), ANKARSRUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANKARSRUM 1:179

ANKARSRUM 1:20

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KYRKOMILJÖN - Ankarsrums kyrka ligger centralt i samhället, nära järnvägen och järnvägsstationen. Kyrkobyggnaden omges av en kyrkotomt med stora träd och en klockstapel. Närmaste granne är prästgården, ett tvåvånings trähus som är rödmålat och har brutet tak klätt med tegel. Prästgården uppfördes 1920 och renoverades och tillbyggdes 1944. Från år 1987 har prästgården brukats som församlingshem och pastorsexpedition efter det att dåvarande kyrkoherden valde att bo i Hallingebergs prästgård. På prästgårdens gård ligger en rödfärgad långsmal byggnad som uppfördes som ungdomsstuga 1941 och som fram till 1987 också användes som församlin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Kring kyrkan finns en kyrkotomt med mycket grönska. Strax nordost om kyrkobyggnaden står en klockstapel, uppförd omkring 1924, med fundament av slaggsten och klocktorn av tjärat trä. Klockan är skänkt av kammarherre R. Ahlséll. I samband med brukets 300 års jubileum 1955 fick klockstapeln en storklocka som gåva från bruket. Klockstapeln försågs med ny stege och renoverades 1987. Större delen av kyrkotomten är besådd med gräs. Stora ekar, ädelgranar, tujor och rhododendron hör till den utmärkande vegetationen. Framför kyrkans ingång i sydost finns en ”förgård” ordnad med murar av slaggsten, en trappa av granit, en plan framför ingång...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande