Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2326-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLADHAMMARS KYRKA (akt.), GLADHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Begravningsplats

GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Gladhammar kyrka ligger på en höjd i odlingslandskapet 100 m nordväst om den gamla kyrkan och begravningsplatsen och ungefär lika långt från dagens Europaväg 22. Från vägen utgör den stora kyrkan ett blickfång i landskapet. Mellan kyrka och begravningsplats finns en äldre skolbyggnad och lärarbostad, uppför4da omkring 1915. Skolan används nu som församlingshem. Nära kyrkan ligger också några egnahemshus av 1950-talskaraktär, varav ett uppfört som tjänstebostad för församlingens präst. Till kyrkomiljön hör också det gamla ålderdomshemmet söder om kyrkogården. I närheten av kyrkogården låg tidigare även fattigstuga och sockenmagasin. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Kyrkan
Den nya kyrkan ligger avskilt på en höjd i odlingslandskapet 500 m norr om Kyrksjön och 100 m nordväst om platsen för den gamla kyrkan och begravningsplatsen. Gladhammars gamla kyrka var uppförd av trä med ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor i öster och sakristia i norr av sten. Kyrkan var troligen uppförd under 1300- eller 1400-talen, men sannolikt fanns en ännu äldre föregångare på samma plats. Kyrkan låg, enligt äldre bilder, på en i det närmaste kvadratisk kyrkogård. Gladhammars gamla kyrka revs 1889 efter det att den nya kyrkan uppförts. Kyrkogården blev dock kvar på samma plats som tidigare och år 19...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister