Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, RÖRSBERG 5:1 BLACKSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2636-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLACKSTADS KYRKA (akt.), BLACKSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖRSBERG 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KYRKOMILJÖN
Blackstad kyrka och kyrkogård ligger på en höjd i samhället. Öster om kyrkan finns Blackstad samhälle med varierad villabebyggelse. Väster om kyrkan ligger gamla skolan, numera församlingshem samt gamla ålderdomshemmet, numera bibliotek och bostad, båda sannolikt uppförda omkring år 1910. Här finns också en servicebyggnad, f d stall, med garage och kontor för kyrkovaktmästaren. På gamla kyrkvallen norr om kyrkan finns gamla sockenmagasinet och en bod samt ett ditflyttat hus, (Haghultstugan) som tillhör hembygdsföreningen.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården består av gamla kyrkogården vid kyrkan och nya kyrkogården strax nordväst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Sockenbeskrivning
Blackstad ligger väster om Västervik. Socknen är medeltida och gränsar till Hallingeberg, Odensvi, Locknevi och Hjorteds socknar. I socken finns många lämningar efter förhistorisk aktivitet i form av exempelvis gravfält från järnåldern. Genom socknen sträckte sig länge ett långsträckt sjöstråk från havet via vilket man kunde ta sig från kusten in i landet. Området utgör klassisk mark för jordbruk och boskapsskötsel. På 1600-talet nämns Blackstad som egen församling, men kyrka ska ha funnits sedan medeltiden. Fram till 1961 ingick Blackstad i Locknevi pastorat. Även i världsliga frågor var man orienterad

Blackst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.