Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, HÄRADS KYRKBY 6:7 M.FL. HÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-604.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRADS KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HÄRADS KYRKBY 6:7

HÄRADS KYRKBY 2:19

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Härads kyrka omges av en kyrkogård som inramas av naturstensmurar på alla sidor. Kyrkogårdsmurens norrsida går i liv med norra korsarmens norrgavel. Innanför kyrkogårdsmuren i väster, nordväst och sydväst löper en trädkrans av stora träd, framförallt lind. Utmed norra muren förutom i dess västra del löper en häck i samma höjd som muren. Östra muren döljs helt av en högt uppvuxen häck.
Till kyrkogården leder fem ingångar. I den norra muren finns två stigluckor, öster respektive väster om kyrkan. Stigluckorna som uppfördes 1775 är putsade och avfärgade lika kyrkan och har trägrindar samt takspån i samma utförande som på kyrktaken. In...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande