Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, VAKSALA 2:1 VAKSALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vaksala kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAKSALA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VAKSALA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Vaksala kyrka är uppförd med murar av gråsten och tegel. Den har ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning och korsarmar i norr och söder.
Kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur med trädkrans av lövträd. Muren byggdes 1834 efter att den höga, medeltida bogårdsmuren med sina tre stigluckor hade rivits. Träden planterades på 1830-40-talet. Ingångarna till kyrkogården finns i öster och väster och är försedda med stenstolpar och smidesgrindar. Den gamla muromgärdade delen av kyrkogården domineras av äldre grusgravar från 1800-talets slut och 1900-talets första hälft. Grusgravarna omges av låga häckar eller stenramar. Norr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister