Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, GLANSHAMMARS KYRKA 1:1 GLANSHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Glanshammar 13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLANSHAMMARS KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GLANSHAMMARS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Glanshammar kyrka omges av en vidsträckt kyrkogård, utvidgad åt norr i början på 1930-talet. Kyrkogården inhägnas av en mur av kluven och okluven gråsten, till största del lagd i kallmur. I östra muren, mitt för kyrkans kor, finns en runsten inlagd i muren. Kyrkogården har ett enkelt gångsystem med grus och moderna plattor, övriga ytor är belagda med gräs.
Det finns fyra entréer till kyrkogården. Huvudentrén i söder har höga, slätputsade rusticerade grindstolpar täckta med huvar av kopparplåt och krönta med kors. Pelarna murades 1799 och pargrinden av svartmålat järn insattes 1803. Entrén i nordöst har en enkelgrind av svart smid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande