Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, GOTTSUNDA 34:4 GOTTSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gottsunda kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTTSUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

GOTTSUNDA 34:4

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Uppsala kyrkliga samfällighet anordnade 1976 en inbjuden arkitekttävling rörande förslag till byggande av en ny församlingskyrka i Gottsunda. Arkitekt Carl Nyréns förslag vann tävlingen. Han presenterade ett förslag till en stor träkyrka i form av en femskeppig basilika sammanbyggd med ett församlingshem. Till förslaget hörde även en friliggande klockstapel i trä. Förslaget var ett tydligt brott med de tidigare decenniernas modernistiska arkitektur och är ett exempel på den postmodernistiska arkitektur som började göra sig gällande vid denna tid. Anläggningen består av två delar, en stor kyrksal och ett anslutande församlingshem.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister