Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Öckerö kn, ÖCKERÖ 15:1 ÖCKERÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2402-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖCKERÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Öckerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖCKERÖ 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

ÖCKERÖ GAMLA KYRKA ligger i sydöstra delen av kyrkogårdens äldre del. Kyrkogården är i norr, öster och söder omgärdad av en kallmurad gråstensmur, längst i väster av en häck. Ingångar i norr och öster från en parkeringsplats. Dubbla galvaniserade järngrindar mellan höga stenstolpar från 1916 med vita korskrön. Dessutom en mindre ingång mellan låga kraftiga stenstolpar i nordväst samt öppningar i norra muren. Asfalterade och även plattbelagda gångar i rutnätssystem, och i öster grusade kvarter, i väster gräsbevuxna. Gravarna ligger tätt, och de flesta har ram, i synnerhet på den östra halvan. Här finns också påfallande många höga och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande