Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nora kn, SKRIKARHYTTAN 9:1 VIKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

vikers1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKERS KYRKA (akt.)
Örebro
Nora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKRIKARHYTTAN 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården invigdes som begravningsplats samtidigt med kyrkan den 6 september 1871. Samtida med kyrkan är även bårhuset nordväst om kyrkan, även det uppfört med nygotiska drag, täckt av ett sadeltak belagt med skiffer.

Kyrkogården har utvidgats 1902-03 samt 1966-68 då man söder om kyrkogården uppförde en stenmur samt utvidgade kyrkogården väster om kyrkan. Öster och norr om kyrkan finns ingen stenmur utan där avgränsas kyrkogården med äldre trädrader.

Kvarteret söder om kyrkan består av en större yta med äldre typer av gravvårdar, avgränsade med bland annat stenramar och täckta med grus, åtskilda från varandra av grusgångar. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande