Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, SKOGSTIBBLE 6:1 SKOGS-TIBBLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skogstibble kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGS-TIBBLE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKOGSTIBBLE 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Skogstibble kyrka från 1100-talet är en de äldsta i Uppland. Den har bevarat sin ursprungliga romanska planform med långhus och ett smalare absidförsett kor. Under senmedeltiden förlängdes långhuset åt väster samtidigt som vapenhuset byggdes i söder och sakristian norr om koret. Exteriören präglas av den medeltida arkitekturen men också av den restaurering som ägde rum 1879.

Skogstibble kyrka har ett öppet läge i jordbruksbygd på gränsen till skogsbygden i norr och öster. Den ligger i Tibble by som har karaktären av gammalt sockencentrum med äldre skolbyggnader, f.d. ålderdomshem och kyrkoherdeboställe.

Skogstibbles klocksta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister