Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, GUSTAVSBERG 3:2 TÖSSE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3135-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖSSE GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

GUSTAVSBERG 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Tösse gamla kyrka är lågt belägen i ett öppet jordbrukslandskap. Kyrkan omges närmast av en gräsyta, den medeltida kyrkogården bortschaktades och dess murar togs bort vid 1800-talets mitt. Strax nordost om kyrkan, på en höjd och vida synlig i det öppna landskapet, är Tösse f d prästgård belägen.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister