Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, YTTERSELÖ KYRKA 1:1 YTTERSELÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1085.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERSELÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

YTTERSELÖ KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården består av en äldre del som i stort sett bevarar sin sträckning från 1770-talet, och en utvidgning mot norr gjord på 1950-talet. Omgärdande kyrkogårdsmur består av vald, huggen eller kilad granit, bevuxen med mossa och sedum. I norra, östra och södra sidorna finns grindöppningar med fyrkantiga, vitrappade och koppartäckta grindstolpar. I väster finns en senmedeltida stiglucka, med blinderingar och faltak. I valvöppningen sitter en grind av smidesjärn, troligen från 1800-talet.

Innanför murens norra, östra och nordvästra sidor växer en trädkrans av kastanj. Längs den södra muren består trädkransen av ask. En dubbelsidig...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande