Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, MO STOM 1:37 M.FL. MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3322-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MO STOM 1:37

MO STOM 1:42

MO STOM 1:53

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan omges på dess södra och östra sidor av kyrkogården. Till kyrkoanläggningen hör också de tidigare kyrkstallarna, intill skolan på andra sidan vägen samt ett par ekonomibyggnader på kyrkogården.
KYRKOGÅRDEN - sträcker ut sig på den plana marken söder om kyrkan. Utvidgningar finns dokumenterade från två tillfällen, 1924 och 1984. Kyrkogårdens äldsta del är belägen närmast kyrkan med det 1924 utvidgade området öster därom. Kyrkogårdens södra hälft består av 1984 års utvidgning vars modernare utformning skiljer sig tydligt från de äldre delarna närmast söder och öster om kyrkan. Dessa inramas av murar av natursten och träd, huv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister