Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, LÄNNA KYRKA 1:1 LÄNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-753.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄNNA KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LÄNNA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården är belägen söder och väster om Länna kyrka, i väster på en lägre nivå. Trappor av granit leder från kyrkan ned till den lägre delen.

Kyrkogården omges av häckar. I norr, öster och en kortare sträckning i sydost är häcken planterad på en terrassmur av natursten. I väster är en tät granhäck. En trädkrans bestående av lövträd står innanför häcken i östra och norra delen. En terrassmur delar även av kyrkogården väster om kyrkan, i en lägre del bortanför kyrkan.

Kyrkogården nås via grindar på södra, västra och nordvästra sidan. Grindarna är enkla smidesgrindar mellan smala stenstolpar. Den västra grinden står i häcken...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande