Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, HELGARÖ 9:1 HELGARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-581.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGARÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HELGARÖ 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkan omgärdas av en kallmurad stenmur från 1856, utom i väster där kyrkogården har utvidgats och muren har avlägsnats. Här markeras kyrkogården istället av en formklippt häck. En äldre trädrad som planterades 1776 och 1801 finns delvis kvar i norr och söder.

Den förhållandevis plana kyrkogården har en rektangulär långsträckt planform, där största delen av kyrkogården ligger väster om kyrkan. Huvudingången är placerad i väster mitt framför kyrkans västportal. En mindre ingång finns också i öster. Ingångarna markeras med kvadratiska stenstolpar, de i väster kröns av stenklot. Västra grinden är en svartmålad nyare smidesgrind. I ö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande