Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, FOGDÖ PRÄSTGÅRD 4:1 FOGDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D11-022.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOGDÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

FOGDÖ PRÄSTGÅRD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Fogdö kyrka omges av en kyrkogård som inramas av naturstensmurar på alla sidor. Runt kyrkogårdsmuren löper en trädkrans av stora träd. Träden står strax innanför muren förutom utmed norra sidan där träden står utanför muren.

Till kyrkogården leder fyra ingångar, samtliga flankerade av enkla huggna stenstolpar. Ingångarna i nordväst och sydöst har järngrindar medan ingångarna i nordöst och i sydvästra hörnet har trägrindar målade i rödbrun kulör.
Gången från grinden i sydvästra hörnet fram till kyrkans västingång flankeras av höga tätt stående tujor.

Kyrkogårdens gravkvarter är gräsbevuxna och avgränsas av grusgångar.
Söder...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande