Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, VRENABY 28:1 VRENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-631.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRENA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

VRENABY 28:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkoanläggningen omges av en krans med resliga lövträd samt av en inhägnad begravningsplats med gräsytor, grusgångar och ytterligare träd. Kyrkan och kyrkogården omges av en kallmurad naturstensmur i norr, söder och väster. I söder och väster utgör muren en terrassmur, vilken är en rest av den medeltida muren. I samband med att kyrkans huvudingång år 1799 flyttades från södra fasaden till västgaveln blev huvudingången till kyrkogården från söder inaktuell. Den då spåntäckta, medeltida muren gjordes om och kyrkogårdens södra del fylldes ut.

Utanför stenmuren löper en trädkrans av lindar. I väster och söder samt delvis i norr växe...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande