Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1 ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Vingåker 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Östra Vingåkers kyrka omges av en kyrkogård som etappvis har utökats åt väster, senast 1999. De äldsta delarna av kyrkogården omges sedan kyrkans uppförande 1749-53 i norr, öster och söder av en murad och putsad bogårdsmur. Muren har en svartmålad sockel och täcks av ett sadeltak med rött, enkupigt tegel och nockpannor. Bogårdsmuren ansluter i söder till klockstapeln samt till gravkoret för Claestorp, d v s för ätterna Strömberg och Lewenhaupt, båda byggnaderna uppförda på 1750-talet. Kyrkogårdsutvidgningarna omges av en häck respektive en gärdsgård. Längs murar och gångar växer äldre trädrader.
Huvudingången till kyrkogården är p...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande