Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, SKÖLDINGEBY 8:1 SKÖLDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3223-016.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖLDINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖLDINGEBY 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Sköldinge kyrka är belägen strax intill vägen med kyrkogård omkring kyrkan. Närmast omkring kyrkan är den äldsta kyrkogården, väster om denna är den gamla kyrkogården som invigdes 1881 och i norr är den nyare kyrkogården från 1929 belägen. I norr ligger utvidgningen lägre än de äldre delarna. Den äldsta kyrkogården omges av en kallmurad terrassmur, som även avgränsar 1881-års utvidgning i norr. Runt den gamla kyrkogården från 1881 är en lövträdshäck. I öster på de lägre partierna finns en parkering och en minneslund som invigdes 1992. En äldre trädkrans inramar den äldsta kyrkogården, äldre träd växer även utefter mittgången på kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande