Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, KATTNÄS 7:1 KATTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3457-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATTNÄS KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KATTNÄS 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkoanläggningen omges av en naturstensmur. Delar av bogårdsmuren är uppförd som en skalmur vilket kan tyda på hög ålder. I väster och söder övergår bogårdsmuren i en terrassmur. Endast enstaka träd från en äldre trädkrans är bevarade, bland annat i norr och väster.

Kyrkan är placerad på kyrkogårdens norra del, då den södra och västra delen sluttar starkt. Ingången till kyrkogården ligger i sydväst och flankeras av putsade, vitkalkade grindstolpar med plåtavtäckning och kulkors. Kyrkogården är gräsplanterad med grusgångar. Det finns få gravvårdar, buskar och träd på kyrkogården.

I kyrkogårdens nordvästra hörn står ett tidiga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande