Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, HELGESTA 4:1 HELGESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9917001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGESTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HELGESTA 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Helgesta kyrka är uppförd på en sluttning ned mot en vik av Båven. Kyrkans läge i landskapet visar att sjövägen troligen var en vanlig färdväg till kyrkan under medeltiden. Kyrkogårdens södra del sluttar kraftigt ner mot stranden och är därför terrasserad.
Kyrkogårdens äldsta delar, närmast omkring kyrkan, har enligt uppgifter från mitten av 1600-talet varit omgiven av en hög mur med trätak. Kyrkogårdens äldsta delar närmast omkring kyrkan avgränsas av en kallmurad naturstensmur i väst och nordväst. Vid en nyare infart till kyrkogården övergår muren till en terrasserad mur, vilken omsluter resterande delar av den gamla kyrkogården ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande