Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, HÄRENE 1:4 SÖDRA HÄRENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_038:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA HÄRENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRENE 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Södra Härene kyrkogård är samtida med kyrkan från 1910. Den nås genom i en muröppning i söder och grindar i nordvästra hörnet. Där står ett uthus med en enkel smidesgrind på var sida. Kyrkan ligger i nord-sydlig riktning med tornporten i sydgrindens fond och däremellan sträcker sig en asfalterad gång. Ytan runt tornets östra sida och fram till sydvästhörnet är också asfalterad. Marken sluttar ned mot E20 i öster och täcks av gräsmattor utan gångar. Grinden på uthusets norra sida är en sentida grind med raka spjälor och kantställda rutor upptill. Den södra grinden är av ett mer dekorativt slag med liggande s-former upptill och därund...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas