Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, LANDA 3:1 LANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_038:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANDA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Landa kyrkogård är förmodligen samtida med kyrkan, som bedöms stamma från 1600-talet. Kyrkogården hägnas med kallmur av rundade naturstenar. Muren är ojämn, och bitvis nedrasad. Marken sluttar ned åt söder med en liten smal etage med gravar över den längre slänten ned till muren. I nordvästra och sydvästra hörnen finns smidesgrindar. Nordvästgrinden har två grindblad. Längs sydmuren står en trädrad av ungbjörkar. I norr står en rad med lönnar samt en ek utanför muren. Nordöstra hörnet är rundat och en där finns en likadan enkelgrind som den i sydväst. Inga träd finns i öster, utom ett ungt lövträd vid grinden och ett äldre vid ett u...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas