Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, HORLA 15:1 HORLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_059:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORLA 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Den medeltida kyrkan ligger med koret åt öster i mitten av en närmast rektangulär kyrkogård som är rundad i nordost. Kyrkogården utgörs av en svag kulle och omges av en mossbelupen kallmur av gråsten, vilken - utom i sydväst - utgör stödmur. Muren är anlagd någon gång efter 1706 då de vid visitation "förmantes att uppgöra sina kyrkobalkar af sten". I sydväst har muren en öppning med smidd pargrind från 1800-talet och grindstolpar av tuktad granit. I murens sydöstra hörn är en inbyggd liten stentrappa. Längs murens insida är en rad av yngre lövträd, mestadels ask. Söder om kyrkan står en klockstapel och i kyrkogårdens sydvästra hörn ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas