Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, HOL 14:3 M.FL. HOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_064:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOL 14:3

HOL 29:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Salkyrkan ligger med koret åt öster i den sydvästra delen av en rektangulär kyrkogård, vilken i söder följer åsens branta sluttning. Kring kyrkogården löper en kallmur av gråsten som i söder utgör stödmur. Sannolikt härrör muren från 1703 då bönderna uppmanades till kyrkobalkars anläggande vid visitation. Muren har tre ingångar, en i sydväst med stiglucka, en i norr (som numera vetter mot en åker) och en i öster. De båda sistnämnda är centralt placerade och har smidda pargrindar och grindstolpar av tuktad granit från 1800-talet. Från stigluckan leder en lövträdskantad grusgång upp till kyrkporten där den delar sig och fortsätter på ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas