Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, GILLBERGA KYRKA 1:1 GILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-673.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLBERGA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

GILLBERGA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Den långsträckta kyrkogården ligger söder om kyrkan och sluttar svagt ned mot söder. I norr är en mindre gräsbeväxt kulle. Södra halvan av kyrkogården ligger något lägre och en terrasserad stenmur tar upp nivåskillnaden. Kyrkogården har fem ingångar, tre i väster som vetter mot gatan, en i norr som vetter mot parkeringen och en i öster som gränsar till en skogsdunge. De två ingångarna på kyrkogårdens västra sida, som ger tillträde till södra delen av kyrkogården har två grindar som är monterade på kvadratiska stenstolpar. Även i de två ingångarna till norra delen av kyrkogården är grindar, vilka dock är monterade på spritputsade sto...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande.