Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, DAHLIAN 4 SANKT PAULI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-363.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PAULI KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

DAHLIAN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkotomten avgränsas av bil- och cykelvägar i öster, söder och väster. I norr angränsar området mot en villaträdgård. Kyrkotomten är gräsbevuxen med mindre planteringar och enstaka träd, främst björk och tall. Längs med kyrkobyggnadens fasader ligger gatsten i tre rader.

Asfalterade gångar leder från parkeringen söder om kyrkobyggnaden till cykelvägen Sundbystigen väster om kyrkan samt till entrén i suterrängplan i söder. Vid suterrängplan är anordnat en stenlagd uteplats som avgränsas av ett rödmålat staket i öster samt av planteringar, träd och ett mindre, rödmålat förråd i söder. En gjuten betongtrappa leder från ingången vid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik