Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, LÄBY 1:1 LÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Läby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄBY 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Läby kyrka är en av de minsta i Uppsala stift. Den har formen av en rektangulär salkyrka med murar i gråsten. I väster finns ett ganska lågt torn med gråstensmurar på vilket en huvförsedd trälanternin byggts.

Liksom kyrkan är liten är kyrkogården också liten. Där finns endast drygt 50 gravar. Den omges av en kallmur i gråsten och en trädkrans av lönnar mot norr och öster. Ingången i väster har grindstolpar i granit och smidesgrindar. Kyrkogården har inga sentida utvidgningar utan har sannolikt bevarat sin medeltida utbredning. Stenmuren är tillkommen på 1700-talet och delvis omlagd 1813 i samband med tornbygget. Delar av muren ha...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister