Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, JÄDERSBY 6:1 JÄDERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-321.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄDERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄDERSBY 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården vid Jäders kyrka begränsas av en kallmurad naturstensmur med en trädkrans innanför muren. I muren finns fyra ingångar, en i den sydöstra hörnan, en i öster och två i norr. Ingångarna i öster och i det nordöstra hörnet har svartmålade järngrindar mellan kraftiga grindstolpar av granit. Grindstolparna har en pyramidformig avslutning med utsmyckning av järnsmide.

Kyrkan ligger i östra delen av kyrkogården på en höjd med sluttning mot norr och söder. Den del av kyrkogården som kyrkan är uppförd på utgör en kulle. Kullen är tydligast norr om kyrkans nordmur, vilket är kyrkans äldsta bevarade delar. Möjligen utgör kullen re...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande