Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, ÖJA 5:1 ÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-788.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÖJA 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården består av en äldre del runt kyrkan omgiven av naturstensmurar och en nyanlagd del väster om kyrkan. Den senare utvidgningen i väster är på en något lägre nivå och inramas av ett trästaket. I utvidgningens nordvästra del är minneslunden från 1990 belägen. En rad av björkar växer i öster och i söder.
Kyrkogården nås via en grind på södra sidan, samt öppningar i häcken. Grinden är en svartmålad smidesgrind mellan smala stenstolpar. Marken närmast kyrkan är asfalterad, i övrigt är grusgångar anlagda på kyrkogården. Kyrkogården är gräsbevuxen.

Gravarna är i huvudsak strikt ordnade i rader i öst-västlig riktning i kvarter...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande