Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, HÄLLBY 1:30 HÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-306.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLBY KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

HÄLLBY 1:30

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Hällby kyrka är uppförd på ett gravfält från förhistorisk tid. Gravfältet innehöll vid en kartering 1931 omkring 59 gravar. Kyrkotomten omges av en låg stenmur. Vid ingången från parkeringen i norr sitter svartmålade järngrindar upphängda på grindstolpar av natursten, krönta med klot. Ingångarna från öster och sydväst har inga grindar.

Anläggningen är en vildvuxen naturtomt med mycket träd, buskar och blommor. Förhistoriska gravar finns fortfarande främst öster och söder om kyrkan. Från ingången i norr och runt kyrkan finns grusade gångar.

Klockstapeln med två klockor står i kyrkotomtens nordöstra hörn. Klockstapeln restes 1939. D...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik