Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, SUNDBY 6:4 SUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-390.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDBY KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SUNDBY 6:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Sundby kyrka omges av en kyrkogård med en kallmurad bogårdsmur i norr, en terrassmur i väster och delvis i söder. I söder växer en häck på de delvis synliga delarna av muren. I öster gränsar kyrkogården direkt mot omgivande skog. I kyrkogårdens västra del sluttar marken relativt markant åt sydväst. På kyrkogården växer flera lövträd.

Från landsvägen nedanför kyrkan leder från väster en allékantad, grusad väg upp till kyrkogårdens enda ingång. Vid ingången sitter svartmålade järngrindar upphängda i grindstolpar av natursten.

Kyrkogårdens gravkvarter är gräsbevuxna och avgränsas av grusade gångar. Gravvårdarna är orienterade i ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande