Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, RÅBY-REKARNE KYRKA 1:1 RÅBY-REKARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-351.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅBY-REKARNE KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

RÅBY-REKARNE KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Råby-Rekarne kyrka omges av en kyrkogård, vilken inramas av en låg lövbärande häck. Längs med häckens norra sträckning finns rester av en äldre trädkrans. Vid ingångarna från öster och söder är ett träd ur trädkransen bevarat på vardera sidan. Väster om kyrkan markerar ett par träd läget för en äldre begränsning av kyrkogården.

Till kyrkogården leder två ingångar i häcken: en i söder och en i öster. Vid båda ingångarna är grindstolparna utförda av natursten och grindarna är utförda av svartmålat järn. Grusade gångar leder från ingångarna fram till kyrkans västportal samt avdelar de gräsbesådda gravkvarteren. Noterbart är att gräs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande