Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lekeberg kn, KRÄCKLINGE 10:2 KRÄCKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2. exteriör södra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÄCKLINGE KYRKA (akt.)
Örebro
Lekeberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÄCKLINGE 10:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kräcklinge kyrka är placerad i norra delen av den rektangulära kyrkogården.
Kyrkogården omgärdas, dock ej på den norra sidan, av en kallmurad mur som också har funktion av stödmur åt den utfyllda kyrkogården. I muren är en runsten placerad sedan början av 1900-talet då den flyttades dit från Wäsby gårds ägor. Ytterligare avgränsning utgör också en planterad häck. Kyrkogårdens huvudentré är placerad mitt för kyrkans västportal. Från entrén leder en grusad gång upp till en grusad plan framför kyrkans portal. Kyrkogården är till största del bevuxen med gräs och gångsystemet är mycket sparsamt. Gräsytorna på den södra delen av kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande