Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, KJULA KYRKA 1:1 KJULA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-339.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KJULA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KJULA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kjula kyrka omges av en kyrkogård som inramas av en kallmurad bogårdsmur av natursten. Innanför muren växer en trädkrans. På kyrkogården markerar enstaka träd från en äldre trädkrans läget för kyrkogårdsmurens tidigare sträckning i norr och väster.

Till kyrkogården leder fyra ingångar i bogårdsmuren. Vid den tidigare huvudingången från söder täcks de murade/gjutna och vitmålade grindstolparna av kopparklädda tälttak. Grindarna är utförda av svartmålat järn, liksom vid ingångarna från sydväst och söder. I norr har muren en bred öppning utan grindar.

Kyrkogårdens gravkvarter är gräsbevuxna och avgränsas av grusgångar. På kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande