Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, BARVA KYRKA 1:1 M.FL. BARVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-280.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARVA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BARVA KYRKA 1:1

BARVA KYRKA 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Barva kyrka omges av en kyrkogård som fick sin nuvarande utbredning vid en utvidgning år 1901. Kyrkogården inramas av en kallmurad bogårdsmur av natursten. Längs de norra och västra mursträckningarna är rester av en äldre trädkrans bevarad innanför muren. I norr och söder är trädkransen nyplanterad.

Till kyrkogården leder två ingångar i bogårdsmuren. Vid ingången från landsvägen i öster täcks de tegelmurade, putsade grindstolparna av kopparavtäckta tälttak krönta av klot. Grindarna är utförda av svartmålat gjutjärn. Vid ingången från norr är grindstolparna utförda av natursten och grindarna har samma utformning som i öster.

Kyrkog...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande