Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, LISTA 3:1 M.FL. LISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-727.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LISTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LISTA 3:1

LISTA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården omges i öster, söder och en kortare sträckning i väster av en naturstensmur. Norra sidan av kyrkogården inramas av en häck och ett utökat parti i väster av ett trästaket. En trädkrans är planterad innanför muren respektive häcken i öster och norr. Flera äldre träd i söder har nyligen fällts. Äldre träd växer även inne på kyrkogården.

Kyrkogården nås via två grindar på södra respektive västra sidan. Grindarna är enkla smidesgrindar mellan smala stenstolpar krönta av små järnkors. Grusgångar leder från grindarna fram till entréerna, runt kyrkobyggnaden och in mellan gravkvarteren. Kyrkogården är annars gräsbevuxen.

Grav...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande