Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, NATTVARDEN 1 KLOSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-695.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLOSTERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

NATTVARDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Klosters kyrka är byggd norr om Nybron, som norrut övergår i den starkt trafikerade Västergatan. Öster om kyrkan löper Östergatan, där församlingshemmet, byggt på 1970-talet med synligt rött tegel ligger.

Klosters kyrkopark ligger norr om kyrkan, med gräsplanteringar och träd. Enkla trädrader finns utefter Östergatan och norr om kyrkan. Kyrkotomten är planterad med gräs. Runt kyrkan löper gångar. Ytan framför ingångarna i söder är asfalterad och kullerstensbelagd. Frodigt vildvin som klättrar på fasaderna växer runt kyrkan.

Vid tornens sidoentréer finns granitpelare med belysningsstolpar

Inventeringsår 1999

Se historik