Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, ÄMBETSMANNEN 8 SANKT PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-375.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PETRI KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

ÄMBETSMANNEN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2008

S:t Petri kyrka och församlingshus är uppfört på en kyrkotomt utan begravningsplatser. Anläggningen avgränsas mot omgivande grannfastigheter i söder av en kallmurad stenmur, ca 1 m hög. Norra delen avgränsas av ett grönmålat, lågt järnräcke.

Topografin har styrt byggnadens utförande och styr även anläggningens planering och växtlighet. Gångar, förplats och ytorna närmast fasaderna är belagda med smågatsten. Växtligheten är naturmark med berg i dagen, klippblock och ursprunglig vegetation och träd, varav enstaka stora tallar. Runt parkeringen i anläggningens sydvästra del finns lägre buskar i kombination med träd, blandat oxel och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik