Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, TEMPLET 1 ANSGARSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-245.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANSGARSKYRKAN (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

TEMPLET 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Ansgarskyrkan är uppförd i fonden av Sturegatan. Den är placerad i en backsluttning med koret i väster mot Engelbrektsplan. Öster om kyrkan ligger församlingshemmet som uppfördes på 1990-talet.

Den kuperade kyrktomten omges av delvis fogade terrassmurar i söder, väster och norr. I öster gränsar tomten mot ett mindre, skogbeväxt grönområde. Kyrkotomten är till övervägande del orörd naturmark/skogsmark med berg i dagen samt mindre gräsytor med ett flertal träd, främst tall och björk.

I norr leder en asfalterad gång och en asfalterad uppfartsväg till församlingshemmet och kyrkan. Vid gången finns trappor av natursten med räcken av s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik