Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, JÄRLÅSA 2:1 JÄRLÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järlåsa kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRLÅSA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄRLÅSA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Järlåsa kyrka är något i Uppland så ovanligt som en centralkyrka i barock byggd 1672-1688. Kyrkans byggande bekostades till stor del av friherre Gustaf Rosenhane på Bredsjö säteri. Det är sannolikt att kyrkan ritats av Nikodemus Tessin d.ä. Kyrkans planform är åttkantig med koret i öster. På dess västra sida reser sig ett högt vapenhus i två våningar byggt 1704. I övre våningen finns kyrkklockorna. Sakristian är placerad i en utbyggnad på kyrkans nordvästra sida. Den tillkom på 1760-talet. Taket är ett åttkantigt kupoltak täckt med falsad kopparplåt och kröns av en mindre lanternin. Kyrkan står på en hög naturstenssockel. Järlåsa ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister