Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, RESTERÖD 6:1 M.FL. RESTERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2708-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESTERÖDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

RESTERÖD 6:1

RESTERÖD 6:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

RESTERÖDS KYRKA ligger i norra delen av KYRKOGÅRDENS ÄLDRE DEL, med endast mindre ytor i norr, väster och öster. I stort sett alla gravplatserna ligger söder om kyrkan, endast några få ligger öster om kyrkan. Kyrkogården ligger på en kulle i dalgången, och omfattar kullens övre och någorlunda plana del, och sluttar sedan ner åt sidorna. Den är omgiven av en kyrkogårdsmur, som delvis (i öster) har blivit övertäckt av den allt mer höjda marknivån. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd. De äldsta kan ha ett ursprung i 1863 års beslut om att plantera träd runt kyrkogården. Ingånga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik