Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskoga kn, SÖDRA GRANBERGSDALSTORP 1:10 GRANBERGDALS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 435.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANBERGDALS KAPELL (akt.)
Örebro
Karlskoga

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SÖDRA GRANBERGSDALSTORP 1:10

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KYRKOANLÄGGNINGEN: Kring Granbergdals hytta växte det upp ett litet samhälle. Skolan från 1877 är fortfarande i funktion. Några hundra meter österut längs vägen mot Nora finns den välbevarade stinsbostaden till Granbergdals station (stationen är riven). Mittemot ligger Granbergdals kapell, som år 1915 inrättades i en äldre byggnad.
Kapellet ligger med sin östra långsidefasad vänd mot vägen. Efter kanten är en rabatt av blommande häckbuskar planterade samt nyponrosor. Norr om kapellet är marken plan medan den sluttar starkt i söder och norr. Gångarna är grusade. Kapellet har strax söder om entrén en fristående klockstapel. Nordväst,...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande