Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, KYRKOPLATSEN 3 ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

9. exteriör, taget från nordväst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG (akt.), ADVENTSKYRKAN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKOPLATSEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkan ligger på en tomt högre belägen än omgivningen och omgärdas delvis av en stödmur. I väster angränsar kyrkogården mot en f.d. prästbostad, idag pastorsexpedition. Runt kyrkogården finns en äldre trädplantering men ej en tydlig trädkrans. I söder mot Västra Storgatan och i väster finns en planterad häck, i norr avgränsas kyrkogården till viss del av en planterad häck och till viss del är den helt öppen mot en bakomliggande gång belagd med asfalt.

Från entrén i öster leder en bred asfalterad gång upp till planen framför kyrkans huvudentré som är placerad i öster. Den asfalterade gången fortsätter på kyrkans norra sida mot en ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990