Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, HJORTKVARN 1:4 ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

3194-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN (akt.), ADVENTSKYRKAN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HJORTKVARN 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Adventskyrkan är placerad i nordöstra hörnet av kyrkogården som från början fungerade som begravningsplats med klockstapel. Kyrkogården avgränsas av granhäckar i samtliga väderstreck utom söder där den avgränsas av en brant slänt mot Hjortkvarnsån. Innanför häcken finns en delvis bevarad trädkrans med lövträd, annars präglas kyrkogården av den omgivande glesa björkskogen.

Ingångar med järngrindar finns i väster och öster, den västra var från början huvudingången men idag används den östra flitigast då den leder från bilparkeringen och församlingshemmet.

Församlingshemmet är en gul tegelvilla från 1940-50-tal. År 2004 byggde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990