Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, DRAGSMARKS KYRKA 1:1 DRAGSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2706-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DRAGSMARKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DRAGSMARKS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

DRAGSMARKS KYRKOGÅRD består av två delar, varav den äldsta är den där kyrkan ligger. Den äldre delen har kyrkogårdsmur på tre sidor (öster, söder och väster). I det sydvästra hörnet av muren ingår delar av den forna klosterkyrkans östgavel. Ingångar finns från alla tre sidorna i muren, genom enkla järngrindar mellan huggna granitstolpar. Grusgångar leder från ingångarna till kyrkan framför vars portal en grusplan breder ut sig. De tätt liggande gravarna i de gräsbevuxna kvarteren är huvudsakligen från 1900-talets första hälft. Flera både höga och medelhöga gravvårdar finns här. Endast några få äldre gravstenar från 1700- och början ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik